Galleri / Karlstrup Nyskov den 5. februar 2011

Karlstrup Nyskov den 5. februar 2011